Jesteś tutaj

Acoustic book

Prezentacja

AKUSTYKA

Akustyka (z grec. akou – słyszeć) to nauka zajmująca się dźwiękami i szumami, tj. wszystkim tym, co może odbierać ucho ludzkie. Jednakże percepcja to proces bardzo złożony, obejmujący nie tylko zjawiska mechaniczne, które można łatwo odtworzyć w warunkach laboratoryjnych, ale także sferę emocjonalną, powiązaną z osobistymi przeżyciami oraz ze zdolnością „odczuwania” tego, co słyszymy.
Akustyka bada mechaniczne aspekty dźwięku i należy pamiętać, że jedynie poprzez zadawanie pytań „Dlaczego?” i „Jak?” coraz lepiej uświadamiamy sobie zjawiska otaczającego nas świata.
Akustyka stanowi nie tylko znakomite ćwiczenie umysłowe, ale również pomaga nam zrozumieć powiązanie wielu zewnętrznych zjawisk z ich oddziaływaniem na słuch ludzki.
Skoro jest to nauka ważna dla wszystkich, ma ona tym większe znaczenie dla niewidomych, którzy bardziej niż inni polegają na słuchu.
Mając to na uwadze, opracowaliśmy ten niewielki podręcznik, który pomoże niewidomym uczniom zgłębić muzyczny „alfabet” i odkryć niektóre ważne podobieństwa, jakie występują pomiędzy zjawiskami wzrokowymi a ich akustycznymi przejawami.
To właśnie dzięki studiowaniu akustyki niewidomi, nawet niewidomi od urodzenia, mogą nadać nowe znaczenie takim pojęciom jak kolor, kontrast barw, cień itd., jak również niektórym zjawiskom wizualnym, takim jak perspektywa.
Nie chodzi tu o wyjaśnienie tajemniczych zjawisk, ale o uświadomienie istnienia pewnych znaczących korelacji pomiędzy dwoma ważnymi, a działającymi na odległość zmysłami – wzrokiem i słuchem oraz o ukazanie ich punktów styczności i najważniejszych różnic.
Mówiąc o punktach wspólnych, możemy wymienić np. możliwość określenia za pomocą każdego z tych dwóch zmysłów pewnych parametrów dotyczących przestrzeni i czasu (takich jak odległość, źródło, zakres, następowanie po sobie, jednoczesność, a także kolejność i proporcje), natomiast jeżeli chodzi o różnice, trzeba wskazać zdolność słyszenia dźwięków i hałasów ze wszystkich kierunków, gdy tymczasem pole percepcji wzroku ogranicza się do około 180 stopni.

Wreszcie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dzięki doznaniom akustycznym w połączeniu z dotykowymi i odczuwaniem podmuchu powietrza (np. wiejącego wiatru) osoby niewidome mogą wykryć wiele przeszkód (jakkolwiek oczywiście nie wszystkie), akustyka nabiera jeszcze większego znaczenia, nie tyle z naukowego, co praktycznego punktu widzenia dla osiągnięcia przez niewidomego większej niezależności, która jest tak ważna w aspekcie indywidualizmu psychologicznego. Poszczególne rozdziały zostały zilustrowane uproszczonymi rysunkami wypukłymi, które mogą być zrozumiałe dla zmysłu dotyku. Ilustracje te są ponumerowane i można je pobrać w formacie PDF z linku do tekstów graficznych, a potem wydrukować w postaci wypukłej za pomocą takich drukarek jak Tiger produkowanych przez ViewPlus Company lub Minolta stosujących metodę podgrzewania, obecnie produkowanych we Włoszech przez Sachem Company.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer