Jesteś tutaj

Acoustic book

Obróbka cyfrowa

Obróbka cyfrowa odbywa się przy użyciu komputera. Niektóre z tych operacji (np. wzmacnianie sygnału) są dzięki tym technikom dużo prostsze niż przy obróbce analogowej.

Rozważmy kilka najważniejszych technik.


AMPLITUDA

Łatwo zrozumieć, że chodzi tu o powiększenie wartości fali na osi "y".


Rozciąganie w czasie

Jedną z najbardziej ciekawych możliwości, jakie daje obróbka cyfrowa, jest wydłużanie dźwięku w czasie. Polega ono na modyfikowaniu sygnału audio bez zmiany układu jego widma.
Operacja ta jest zupełnie niemożliwa w przypadku obróbki analogowej, gdzie czas trwania i wysokość dźwięku są ze sobą ściśle powiązane.
Dokonywane w odniesieniu do muzyki rozciąganie (wydłużanie) zmienia czas trwania, lecz nie zmienia struktury widma. Można pomyśleć, że rozciąganie w czasie polega na rozszerzaniu (lub zwężaniu) czasu poprzez zmiany widma (zakodowanego w pasmach częstotliwości jak w przypadku MP3), a potem powrót do przestrzeni amplituda/czas. Rozciąganie może także być wykorzystywane do modyfikowania ścieżki mówionej i powodować zmianę ekspresji.


ZMIANA WYSOKOŚCI

Obok rozciągania w czasie można także zmieniać wysokość dźwięku bez zmiany czasu jego trwania. Jest to kolejna operacja typowa dla obróbki cyfrowej.
Zwykle zmiana wysokości dźwięku redefiniuje widmo w sferze częstotliwości/czasu, powracając potem w przestrzeń amplitudy/czasu.


ROZCIĄGANIE I ZMIANA WYSOKOŚCI

Kombinacja rozciągania i zmiany wysokości dźwięku pozwala na optymalizację miksowania różnych ścieżek audio, ich synchronizację w czasie przy jednoczesnej regulacji wysokości.
Jednakże taką obróbkę należy stosować ostrożnie, aby uniknąć efektów ubocznych.
Na przykład, transpozycja częstotliwości samogłosek bez uwzględniania podstawowych formantów może spowodować otrzymanie zupełnie innych dźwięków.


REDUKCJA SZUMÓW

Funkcja ta pozwala na redukowanie lub eliminowanie szumów w sygnale.
Wymaga to dokonania pomiarów szumu w celu zbadania jego widma i odjęcia go od widma sygnału.


USUWANIE TRZASKÓW

Jeżeli zakłócenie ma charakter impulsu, jego usunięcie jest bardziej skomplikowane, gdyż trzeba także określić jego początek i koniec.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer