Jesteś tutaj

Music theory book

Znaki chromatyczne

5.1 Krzyżyki, bemole i kasowniki

Znaki krzyżyka, bemola i kasownika podwyższają lub obniżają wysokość dźwięków, do których się odnoszą.

Krzyżyk diesis podwyższa dźwięk o półton.
Podwójny krzyżyk doppio diesis doppio diesis a croce podwyższa dźwięk o dwa półtony.
Bemol bemolle obniża dźwięk o półton.
Podwójny bemol doppio bemolle obniża dźwięk o dwa półtony.

Kasownik anuluje działanie innych znaków chromatycznych. Kasuje on również podwójny krzyżyk lub podwójny bemol. Jednakże dla większej przejrzystości podwójne znaki kasowane są często podwójnymi kasownikami.
Kasownik i podwójny kasownik zapisujemy w sposób następujący:

Kasownik bequadro
Podwójny kasownik doppio bequadro

Znaki chromatyczne mogą pełnić trzy funkcje: znaków przygodnych, znaków przypominających i znaków przykluczowych.
Znaki przygodne w zapisie brajlowskim5.2 Znaki przygodne

Znaki przygodne to krzyżyki, bemole i kasowniki występujące w utworze bezpośrednio przed nutami.
Znak taki obowiązuje do końca taktu, w którym został umieszczony, ale jedynie na tej samej linii lub polu, nie dotyczy natomiast nut w innych oktawach.
Przykład użycia znaków przygodnych
alterazioni transitorie
zapisie brajlowskim

Przykład użycia podwójnych znaków przygodnych
esempèio con doppie alterazioni
Przykład użycia podwójnych znaków przygodnych

Aby zmienić podwójny bemol na pojedynczy, należy napisać kasownik i bemol (zob. takt 1 poniższego przykładu).
Aby zmienić podwójny krzyżyk na pojedynczy, należy napisać kasownik i krzyżyk (zob. takt 2 poniższego przykładu).
esempio con bequadro
zapisie brajlowskim

Jeżeli nuta ze znakiem przygodnym jest zalegowana przez takt do tej samej nuty, znak nie musi być powtórzony w nowym takcie. Działanie znaku przygodnego dotyczy również zalegowanej nuty.
Należy zwrócić uwagę, że w poniższym przykładzie nuta Gis na drugiej mierze drugiego taktu wymaga użycia krzyżyka.
alterazione e legatura di valore

Jeżeli nuta G na pierwszej mierze drugiego taktu w powyższym przykładzie miałaby być skasowana, kasownik musiałby być napisany. W takim przypadku łuk pomiędzy tymi dwiema nutami należałoby oczywiście interpretować jako łuk łączący, nie zaś przetrzymujący.
legatura di pormanto e alterazione

Jeżeli nuta ze znakiem chromatycznym zalegowana jest do nuty z następnej pięciolinii, znak chromatyczny należy powtórzyć.
alterazioni a fine rigo
zapisie brajlowskim5.3 Znaki chromatyczne przypominające

Działanie znaku przygodnego ogranicza się do taktu, w którym znak występuje. Jednakże powszechnie stosowane są znaki przypominające, jeżeli ta sama nuta, ale bez takiej samej zmiany chromatycznej pojawia się w następnym takcie. Znaki przypominające umieszczane są często w nawiasach w celu wskazania, że zostały napisane jedynie dla przypomnienia.
alterazioni di precauzione5.4 Znaki przykluczowe

Znaki przykluczowe stosowane są do określenia tonacji utworu i zapisuje się je zawsze tuż po kluczu. W poniższym przykładzie utwór jest w tonacji B-dur.
W tej tonacji zamiast dźwięków H i E występują zawsze obniżone dźwięki B i Es.
Dlatego oznaczając te tonacje umieszczamy jeden bemol na linii, na której leży H oraz drugi na polu, gdzie znajduje się E.
Warto zauważyć, że chociaż bemole przy kluczu zapisane są tylko w jednej oktawie, zapis ten oznacza, że wszystkie nuty H i E w każdej oktawie mają bemol.
esempio 8
zapisie brajlowskim

Oznaczenie tonacji powtarza się na początku każdej pięciolinii (dotyczy to zapisu czarnodrukowego, lecz nie brajlowskiego).
W celu zniesienia działania krzyżyka lub bemola w oznaczeniu tonacji stosuje się kasownik.
Oznaczenie tonacji może zawierać maksymalnie siedem krzyżyków lub bemoli, które przybywają kolejno według koła kwintowego.
Krzyżyki zaczynają się od Fis i przybywają w kolejności: Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Eis, His - w górę po kole kwintowym.
Bemole zaczynają się od B i przybywają w kolejności B, Es, As, Des, Ges, Ces, Fes - czyli w dół po kole kwintowym. Warto zauważyć, że jest to sekwencja odwrotna niż dla krzyżyków.

Tonacje krzyżykowe
alterazioni costanti con i diesis

Tonacje bemolowe
alterazioni costanti bemolli
zapisie brajlowskim

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer