Jesteś tutaj

Learning braille music notation lessons

Ósemki

Takty

Jak wspomnieliśmy w poprzedniej lekcji, przykład 1.2. zawierał gamę C-dur zapisaną ósemkami. Przeczytaj go ponownie i spróbuj zapamiętać wszystkie ósemki zapisane brajlem. BMR/BME może podawać nazwy nut albo, jeśli wybierzemy poziom opisu „brajl”, informować, z jakich punktów składają się poszczególne znaki.

Teraz należy jeszcze zapoznać się z zapisem pauzy ósemkowej: są to punkty 1346. Warto zauważyć, że wszystkie ósemki, z wyjątkiem pauzy, mieszczą się w czterech górnych punktach sześciopunktu.

Przykład 2.1. to gama C-dur, zapisana od C razkreślnego do góry, a potem z góry do dołu, przy czym każda ósemka oddzielona jest od sąsiedniej pauzą ósemkową
Przykłady 2.1

Spróbuj teraz sprawdzić, czy pamiętasz wszystkie ósemki. Przykład 2.2. zawiera niekompletną gamę C-dur. W miejsce pauz ósemkowych wstaw brakujące nuty
Przykłady 2.2

Zadania pisemne można wykonywać, posługując się maszyną brajlowską lub komputerem. Osoby mające do dyspozycji program BME mogą pisać ćwiczenia, wykorzystując właśnie ten program.

Kolejną kwestią, którą omówimy w tej lekcji, jest podział zapisu muzycznego na takty. Brajlowska kreska taktowa ma postać spacji. Zatem poszczególne takty w brajlowskim zapisie, podobnie jak wyrazy, oddzielone są od siebie spacjami.

Podział na takty wymaga oznaczenia metrum. Sposoby oznaczania metrum są takie same jak w czarnym druku. Metrum zapisujemy najczęściej jako ułamek, w brajlu za pomocą górnych i dolnych cyfr, przy czym znak liczby stawiamy tylko na początku oznaczenia, np. 2/4, 4/4, 6/8.

Przykład 2.3. zapisany jest w metrum sześć ósmych. Posłuchaj trójdźwięków zapisanych ósemkami i przeczytaj je.
Przykłady 2.3

Teraz uzupełnij trójdźwięki w przykładzie 2.4., wstawiając zamiast pauz ósemkowych odpowiednie nuty
Przykłady 2.4

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer